Jõgisoo ajaraamat 1241-2016

1241  Taani hindamisraamat: Ekius, 12 adramaad, omanik Lanbert
1569   Jõgisoo talu omanik Heinrich Ruthe
1594  Jõgisoo talu kuulub Heinrich Ruthe poegadele
1626-1926   JÕGISOO MÕIS
1672  JÕGISOO MÕIS (17.saj.algusest)
omanik Heinrich Knorring
pojapoeg Franz Wilhelm Knorring
1736   liidetakse Jõgisoo mõisaga Keila kihelkonna Saue ja Väike-Maeru küla
1761-1766   Robert Wilhelm Douglas (Knorringu väimees)
1866-1891   moodustatakse Jõggise, Voore ja Koppelmanni vald ja ühine vallakohus
1882   rajatakse Jõgisoo kool ja ehitatakse koolimaja
1891   moodustatakse Saue vald
1766-1875   Mohrenschild’id Jõgisoo mõisas
1875-1893   Conrad von Brasch Jõgisoo mõisas
1892-1907   Jõgisool koolmeistriks piiskop Rahamägi isa Mart Rahamägi
1893   ostab Jõgisoo mõisa Pärnu kodanik, kaupmees Hugo Borgest (ka Ääsmäe mõisa omanik)
1899   Hugo Borgeest müüs 24 talukohta peamiselt Maeru külast
1899   ostab Jõgisoo mõisa Tallinna kodanik August Focht
1912   ostab Jõgisoo mõisaTallinna kodanik Mihkel Paulberg
1915, jõulud   põleb Jõgisoo mõisa häärber
1917, 16.jaanuar   ostab Jõgisoo mõisaTallinna kodanik Ado Mäeberg
1917-1919   Jõgisoo koolis õpetajaks Juhan Depman (1889-1961)
võtab osa Vabadussõjast ja saab tasuta talu Rahula mõisast
hiljem on Tallinna 5. Algkoolis õpetaja
Harjumaa Koolidevalitsuse juhataja
Harjumaa Rahvaülikooli juhataja (Kose, Ravila)
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi esimees
1926, 6.veebruar   mõis läheb Eesti Vabariigile (Maaseadus 10.oktoobril 1919)
1924, 27.detsember  Saue-Jõgisoo Haridusseltsi asutamise koosolek
1925   Saue-Jõgisoo Haridusselts otsustab osta Jõgisoo mõisast Kustas Eilbergile eraldatud Saueaugu koha nr.15 – 16.78 ha
1926-1927   Saue-Jõgisoo Haridusseltsi eraalgkool
1927, 26.detsember   toimub Jõgisoo Seltsimaja avamine ja kool kolib valminud ruumidesse sisse
1930-1936   Jõgisoo vesiveski omanik kindral Andres Larka
 1934, 15.detsember  sõlmitakse Seltsi talu ostumüügileping Põllutööministeeriumiga
1935-1936   Ääsmäe-Jõgisoo Täienduskool
1936-1940   Jõgisoo vesiveski omanikud Rudolf Niibo ja August Amos, 1937 asutab Jõgisool jahu- ja saeveski omanik Rudolf Niibo Eesti Õhuhapniku Tööstuse
1940, 9.oktoober   likvideeritakse Saue-Jõgisoo Haridusselts

1944-1979   kultuuri- ja haridustöö järjepidevuse säilitamine Jõgisool: rahvamaja, raamatukogu, Jõgisoo kool
1949, aprill   moodustatakse Jõgisool kolhoos “Visadus”
1950, 11.september  moodustatakse kolhoos “Koit” (liidetakse väikesed)
1951, 4.märts   muudetakse kolhoosi nimi – “Viisnurk”
1956, 6.aprill   valitakse kolhoosi “Viisnurk” esimeheks Arnold Salk (1910-1973)
(1959) 1960-1962   Keila rajoon   
1969, 17.veebruar   liidetakse kolhoos “Viisnurk” kolhoosiga “Tulevik” Jälgimäel
1970, kevad   likvideeritakse Jõgisoo Algkool
1971, jaanuar   liidetakse kolhoos “Tulevik” Saku sovhoosiga
1977   muudetakse külade piire: Jõgisoo laieneb Kanama võrra, aga jäab ilma teisele poole Pärnu mnt jäävatest taludest, mis liidetakse Rahula ja Koppelmaa küladega
1978, 31.detsember   likvideeritakse Jõgisoo raamatukogu ja rahvamaja

1991, 30.detsember  taastatakse Saue-Jõgisoo Haridusselts ja registreeritakse põhikiri
1992-2012   Saue-Jõgisoo Haridusseltsi juhatuse esimehed:
1992-2001 Ester-Inge Depman-Heinaste
2001-2003 Anne Pähn-Tiits
2003-2004 Egle Kõrvas
2004-… Ülle Rondo
1993, suvi   likvideeritakse Saku sovhoos
1993, 4.november   saab Saue-Jõgisoo Haridusselts tagasi oma maja ME Tallinna Eriautobaasilt
2003, 26.juuli   Saue valla I küladepäev Jõgisool
2005, 21.mai   Saue-Jõgisoo Haridusseltsi 80.aastapäeva pidustused
2011, 21.mai   Jõgisoo piirkonna külade AJALOOPÄEV
2015, 31.mai   Saue valla Avatud külaväravad Jõgisool
2015, 21.november   Saue-Jõgisoo Haridusseltsi 90.aastapäev
2016, 18.juuni   Saue valla Avatud külaväravad Jõgisool, fotonäitus
2017, 24.oktoober   Saue vald kasvab, haldusreformi käigus ühinevad senine Saue vald, Kernu vald, Nissi vald ja Saue linn

​Jõgisoo arengukeskus hõlmab ka Koppelmaa küla. Jõgisoo piirkonda iseloomustab kindla keskuse puudumine, kuna küla asub väljavenitatult Tallinn-Pärnu mnt ääres. Osa Jõgisoo külast on Saue linna mõjusfääris, küla lõunaosa pigem Ääsmäe arengukeskuse mõjusfääris. Kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Saue-Jõgisoo Haridusseltsile kuuluv seltsimaja. Jõgisoo küla Saue linnaga piirnev ala on üldplaneeringu kohaselt oluliseks arendustegevuse piirkonnaks (Saue valla arengukava 2018-2030).

Scroll to Top