Vaata, milline nägi maja välja aastal 1927

saue-jogisoo-seltsimaja-arhitekt-arnold-v-li-1927-eam-6954ar2-4-70-1_orig 2005_orig jogisoo seltsimaja

Meie maja eesmärgiks on rahvakultuuri traditsioonide hoidmine, meelelahutusürituste pakkumine ümbruskonna rahvale, isetegemise toetamine, teatrietenduste ja kontserdite kohale toomine.

Seltsimajas tegutsevad  erinevad töötoad: mööbli restaureerimise töötuba, keraamika töötuba, kaltsuvaiba kudumine, mängukool

Seltsimajas toimuvad järgmised traditsioonilised sündmused:   erinevad kontserdid, vabaõhuetendused, kodukandi- ja külapäevad, laadad, suvepeod,  teatrietendused lastele ja täiskasvanutele, jõulupeod.

Lisaks palju erinevaid koolitusi, õpitubasid nii suurtele, kui väikestele. 
 
Suviste sündmuste korraldamiseks on Jõgisoo seltsimajal kasutada  ka puhkeala koos vabaõhulavaga.
Jõgisoo Seltsimaja juures on kaasaegne tenniseväljak ja tänavakorvpalli plats. Rajatised on mõeldud just Teile ning ootavad aktiivset kasutamist.

Jõgisoo seltsimajas on võimalik ruume rentida isiklike tähtpäevade läbiviimiseks.

Saue-Jõgisoo Haridusseltsi sünnilugu:

inimesed-jogisoo-koolimaja-ees-1900-1910-hmk-f1351-1_orig
Jõgisoo Algkooli hoone, ehitatud 1882 a. kolme kohaliku valla kulul. Foto u aastast 1900.

1924

Kohalik elu sõltus Saue vallanõukogust ja selle otsustest. Oli vaja kogu piirkonna edendamist ja arendamist toetavat ning abistavat seltsi. 27.detsembril 1924.a kutsus koolmeister Juhan Depman Jõgisoo koolimajja ümbruskonna elanikke rahvakoosolekule. Kokku viibis koosolekul 52 inimest Jõgisoolt, Voorelt, Koppelmaalt, Sauelt, Tuulast ja Ääsmäelt. Koosolek otsustas ühel häälel asutada Saue-Jõgisoo Haridusseltsi. Valiti 14-liikmeline ajutine juhatus.

Saue vallanõukogu otsusega 6.detsembrist 1924.a asutati Jõgisoo Algkooli juurde raamatukogu. Esimeseks juhatajaks kinnitati Jõgisoo kooli õpetaja Jakob Ekemann, raamatukogu nõukogu liikmeteks kinnitati Juhan Alsok, Juhan Depman ja Gustav Lauter.

1925

Saue-Jõgisoo Haridusselts alustas oma tegevust 1925.aastal. 1.veebruaril toimus esimene peakoosolek, valiti 15-liikmeline juhatus ja 5-liikmeline revisjonikomisjon. 9.aprillil otsustas juhatus osta Jõgisoo mõisalt maakoha 16,78ha, mis oli kasutusel endise mõisatöölise Kustas Eilbergi käes. Sügisel 1925 alustasid ümbruskonna talupidajad seltsimaja ehituseks vajaliku metsamaterjali muretsemisega ja tasuta kohalevedamisega. 
Haridusselts:
– avas raamatukogu
– korraldas kursusi
– korraldas kõnekoosolekuid
– korraldas rahvalikke külapidusid
– seltsi juures tegutses spordiosakond

1926

Aasta peakoosolekul 24.veebruaril valiti seltsi esstseisus: esimeheks Juhan Depman, abideks Juhan Alsok ja August Ehrmann.
Valgevärava asundustalu elumaja poeruumis tegutses 1. jaanuarist haridusseltsi ülalpidamisel Jõgisoo Haridusseltsi Eraalgkooli 5. ja 6.klass, nooremad klassid õppisid 1882.a ehitatud vanas koolimajas. Vajaduse erakooli järgi tingis asjaolu, et haridusministeerium ei lubanud Jõgisoo 4-klassilise algkooli juures avada kõrgemaid klasse ning soovis selle üleüldse avalikust koolivõrgust kustutada. Õpetaja prl Adele Rannus.

1927

27.veebruaril valiti seltsi eestseisus: esimees Juhan Depman ja abiks Rudolf Soone. Raamatukoguhoidjaks ja seltsi laulukoori juhatajaks oli Rudolf Soone. Raamatukogu on nüüdsest haridusseltsi ülalpidamisel. Raamatute arv 556, kasutajaid 71. Tegutses naislugejate ring 12 liikmega.
Seltsil oli renditud 15-tiinune krunt. Aasta möödus peaasjalikult oma maja ehituse tähe all – juhatuse ja ehituskomisjoni koosolekuid toimus 43 korral. Selts oli saanud ehituseks toetust riigivanemalt (100 000 marka), kultuurkapitalilt (50 000 marka) ja eraisikutelt. Annetuste ja korjanduse teel saadud vahenditest kerkis maja, milles hakkasid tegutsema ka raamatukogu ja Jõgisoo Algkooli 5.ja 6.klass. Majaehitus kaubeldi tükitöö alusel välja ehitusmeister Mihkel Puusepale. 

korjandus-seltsimaja-ehitamiseks-1927_orig

10.juulil toimus seltsimaja nurgakivi pidulik asetamine.
26. detsembril 1927 toimus seltsimaja pidulik avamine. Selleks ajaks oli valminud kahe klassiruumiga kooliosa, seltsimaja saal valmis 15. juuliks 1928, mil toimus ka hoone õnnistamine. Vaimuliku talituse pidas Keila koguduse õpetaja A.Köögardaal. 
Hoone ehitamine oli selleks ajaks maksma läinud üle 1 miljoni marga (18 000 krooni).

saue-jogisoo-seltsimaja-arhitekt-arnold-v-li-1927-eam-6954ar2-4-70-1_orig
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi hoone projekteeris arhitekt Arnold Väli.

1928

Haridusseltsi erakool võeti 6-klassilise algkoolina avalikku koolivõrku.

1929

Haridusselts asutas Jõgisoo Täiendkooli, mis hiljem muudeti Jõgisoo-Ääsmäe Täienduskooliks ja võttis kooli ülalpidamise kulud enda kanda (v.a. õpetajate palgad). Täienduskoolis õpetati majapidamist, õmblemist, puu- ja rauatööd jm. Hoones asusid ka postiagentuur ning telefoni kõnepunkt.

1930

Jõgisoo raamatukogu nõukogu liikmeteks valiti Jaan Palk, Johannes Larka ja Melita Ehrmann.

Seltsimaja 1929.aastal, mil seal asusid klassiruumid algkooli 5.-6. klassile, tegutses Jõgisoo-Ääsmäe Täienduskool, samuti postiagentuur ja telefoni kõnepunkt.

1932-1933

Ehitati välja teise korruse elukorterid, 1932-1933.a näitelava, mille all paiknes laudaruum. 
Seltsimaja laudvooder sai talgute tulemusena rootsipunase värvi. 

1934

24.veebruaril avati uus näitelava M.Aitsami näidendi „Salmisto“ ettekandmisega. 15.detsembril sõlmiti Seltsi talu ostumüügileping Põllutööministeeriumiga. 

1933-001_1_orig saue-jogisoo haridusselts

1935

Jõgisoo rahvamajs Saue-Jõgisoo Haridusseltsi 10-aastase tegevusjuubeli pidustused.
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi auliikmed 10.veebruarist 1935: Juhan Depman, August Ehrman.
Jõgisoo raamatukogu oli kujunenud Saue valla suurimaks raamatukoguks. Ka sisult oli raamatukogu väärtuslik, sisaldades 99% Hasomini (Haridus- ja Sotsiaalministeerium) poolt soovitatud raamatutest. Nõukogu uued liikmed: Marta Univer, Hans Kruus, Mihhail Soon (Saue valla esindaja).

1939

Raamatukogu juhataja aastatel 1939-1940 oli Jõgisoo Algkooli juhataja Artur Tiki, nõukogus Herman Kilgase asemel Jaan Palk.

1940

Juhatuse eestvedajad 1925-1940: Juhan Depman, Rudolf Soone, Artur Tiki.
Haridusseltsi tegevus lõpetati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määruse nr. 270 alusel 9.oktoobril. Tegevust jätkavad Jõgisoo Algkool, raamatukogu, näitering ja orkester.

1944

30.oktoobril võeti Jõgisoo Keskraamatukogu Saue valla TRSN Täitevkomitee otsusega raamatukogude võrku, juhatajaks Alma Tölpus (koolijuhataja 1942-1950). Rahvaraamatukogu korrastamiseks ning taasavamiseks plaaniti aega minimaalselt üks kuu, kuna raamatud olid segi paisatud (raamatud asusid väikestes kantseleikappides).

1950-1961

Koolijuhatajad Saima Vainola, Vilma Tagu-Minn, Juta Järvet

​1953-1960

Jõgisoo rahvamaja juhataja Helgi Viirsalu-Viilup 

​1955-1956

Rahvamaja II korrusele ehitati kaks uut korterit, pilpakatus asendati bemiidiga ja siseruumides tehti remonti.

1955-1978

Raamatukogu juhataja Aino Põldma-Lehtme ts; 1. jaanuaril 1956.a liidetakse Ääsmäe raamatukogu Jõgisoo raamatukoguga

​1944-1978

Rahvamajas asunud Jõgisoo Algkooli ruumides tehti sanitaarremonti. 
 
Jogisoo rahvamaja 1955. aastal.
Jõgisoo rahvamaja 1955. aastal.

1960-1970

Jõgisoo algkooli õpetaja Varje Õunapuu-Kalda 

1963-1970

Koolijuhataja Vaike Vabi-Heinsalu

1970

Lõpetas tegevuse Jõgisoo Algkool.

1972

Rahvamaja juhatajaks tuleb Madis Liiväär
– organiseeris estraadiansambli
– tegutses Puruvanaklubi

1978

31.detsembril likvideeriti rahvamaja ja 54 aastat toiminud Jõgisoo raamatukogu, mille fond liideti taastatud Ääsmäe raamatukoguga, kus hoitakse tänapäevalgi Jõgisoo raamatukogu templiga raamatuid (vanas köites). Jõgisoo raamatukogu juhataja 1955-1978a. oli Aino Lehtmets.

1990

Moodustati väike algatusgrupp Saue-Jõgisoo Haridusseltsi taastamiseks, eestvedajaks Juhan Depmani tütar Ester-Inge Heinaste, abiks Jüri Otsmaa, Kalju Mark, Marje Suur, Aili Kastehein.

1991

Taastati Saue-Jõgisoo Haridusseltsi tegevus.

1992

Saue-Jõgisoo Haridusseltsi juhatuse esinaised:
​Ester-Inge Heinaste 1992-2001
Anne Pähn-Tiits 2001-2003
Egle Kõrvas 2003-2004
Ülle Rondo 2004- tänaseni

1993

Seltsimaja tunnistati 11.detsembril 1993.a Saue-Jõgisoo Haridusseltsile kuuluvaks ja M/E Tallinna Eriautobaas, kelle suvila see oli vahepealsetel aastatel olnud,
andis ametlikult maja üle. Sel ajal oli seltsimaja hoone saanud uue plekk-katuse, põrandatele pandi parkett, ehitati uued ahjud jm.

1994

Haridusseltsi majas alustavad tegevust:

 – pühapäevakool koolieelikutele
– Uus Eesti 4H klubi
– lauluansambel
– inglise keele õpe täiskasvanutele
– peotantsukursused
– aeroobikarühm
Pannakse alus traditsioonilistele üritustele
– vastlatrall
– volbriöö karneval
– laste kevadpidu
– sügispidu
– jõulupidu
Peale Saue-Jõgisoo Haridusseltsi taastamist hakati taastama ka raamatukogu, annetatud raamatute baasil. Esmalt sisustati selleks saali kõrval asuv ruum. Seal tegutses raamatukogu parralleelselt Jõgisoo Algkooliga.

1995

I korruse korterist tehti köök.

1996-1998

Haridusseltsi maadel teostati maaparandust.
Saue vald ehitas duširuumid ja WC, kaevati veetrass ja toodi vesi majja. I korrusel asuvates kooliruumides tehti sanitaarremonti. 

1997_orig jogisoo seltsimaja

1997-2003

Taastatakse Jõgisoo Algkool Saue-Jõgisoo Haridusseltsi erakoolina. Üheksa 1. ja 3.klassi last hakkasid õppima liitklassis, kuus 6-aastast mudilast eelkoolis. Jõgisoo Algkooli õppetööd juhatasid: Anne Pähn, Anu Joon, Tiina Aarna; õpetajad: Celia Roose, Hele-Mall Kink, Uku Nurk, Marge Rootalu, Maia Viikoja, Sirje Liiv, Siiri Kallion. 2002/2003. õppeaasta jäi Jõgisoo Algkoolile viimaseks.

1999

Tegevust alustavad vestlusklubi ja arvutiring.
Taastatakse Saue-Jõgisoo Haridusseltsi raamatukogu tegevus avaliku külaraamatukoguna.

2000

Haridusseltsi üritused:
-puruvana jututuba
-lilleseaded
-reisimuljed Mehhikost
-külas Harjumaa Keskraamatukogu
-uusi toiduretsepte ja maitseaineid -kohtumine Liivi Viitoliga
-Saue-Jõgisoo Haridusseltsi 75. aastapäeva tähistamine
Töötasid- Jõgisoo algkool, Jõgisoo 4 H klubi, beebikool „Pesamuna“, mängukool „Pillerpall“, täiskasvanute lauluansambel, aeroobikaring, inglise keele õpetus.
Saue- Jõgisoo Haridusseltsi juhatus: Ester Heinaste – esimees, Annes Kabel, Urmas Kalda, Marje Suur, Anu Joon

2001

-kohtumine ajaleht “Koduvald” toimetajaga -esines Hirvli Kelmiküla näitegrupp -Jõgisoo küla 760. aastapäeva tähistamine
Hasartmängumaksu nõukogu rahalisel toetusel koostati Saue-Jõgisoo Haridusseltsi raamatukogu poolt „Tallinna Kulruurharidusala Kooli raaamatukogunduse osakonna I lennu kroonika“.
Ilmus Saue- Jõgisoo Haridusseltsi poolt koostatud „Haridusseltsi Teataja“.
Töötasid – Jõgisoo Algkool, Jõgisoo 4 H klubi, raamatukogu, jututuba, käsitööring, aeroobikaring, lauluansambel, beebikool, mudilastele „Pillerpall“.
Saue- Jõgisoo Haridusseltsi juhatus: Anne Tiits – esimees, Anne Kalda, Marje Suur, Hele-Mall Kink, Vilvi Uuesalu

2002

-Jõgisoo Algkooli lauluvõistlus -Jõgisoo Algkooli 120. aastapäeva pidustused -Jõgisoo suvelaager
-perepäev
-näitemäng “Jõulusaladus” 4-pildis
Alustab tegevust Rahvakool, mille eesmärgiks on korraldada ümbruskonna elanikele üritusi ja väljasõite Eesti rahvakultuuri-traditsioonide tutvustamiseks. Lisaks mängukool “Pillerpall”, beebikool “Pesamuna”, klaveristuudio, folklooriõhtud.

2003

-suur perepäev
-Jõgisoo Algkooli likvideerimine – mai -noorteklubi rattamatk Saaremaale -Saue valla I küladepäev
-laste töö- ja spordilaager -raamatutoa avamine uues ruumis -näitemäng “Armas August” esietendus -ilmus Saue-Jõgisoo Haridusseltsi ajaleht -kunstinäitused – Navitrolla ja E. Evestus -beebikooli 5. aastapäeva tähistamine -aastavahetuse karneval
Haridusseltsi juures tegutsesid 2003.aastal: noorteklubi, beebikool „Pesamuna“, mängutuba „Pillerpall“, tütarlasteansambel, näitemängimine, rahvakool, käsitöötuba, Puruvanaklubi, jututuba, klaveriõpetus.
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi juhatus alates 10.maist 2003.a: Egle Kõrvas – esimees, Ülle Rondo, Sigrid Pukk, Edith Suuder, Tiina Kuljus.

2004

-vastlapäev koos naaberküladega
-Eesti Vabariigi Iseseisvuspäeva tähistamine (Estonia ooperisolistidega) -kohtumine Hageri Haridusseltsiga Hageris
-teatripäeva tähistamine koos Kiisa rahvamajaga Jõgisool
-kohtumine Raivo Järviga
-ilmus Saue-Jõgisoo Haridusseltsi väljaanne „Seltsis Segasem“ jaanuar, veebruar, märts, aprill
-emadepäeva kontsert
-suur mailaat
-osavõtt Harjumaa Harrastusteatrite Festivalist Arukülas -näitemängu „Tohiku Juula ämm“ esietendus
-Saue vallavolikogu istung Jõgisool – novembrikuus
Haridusseltsis tegustes 2004 aastal: raamatutuba, jututuba, rahvakool, beebikool, mängutuba, näitemängimine, käsitöötuba, puruvanaklubi, metsamoori jututuba, tütarlaste jazz- ja moderntants.
Seltsimajal vahetati välja aknad ja paigaldati Glaskek ASi poolt puitpakettaknad, OÜ Hauswerk paigaldas keldrisse kahesüsteemse keskküttekatla, ruumidesse paigaldati radiaatorid ja 28. novembril läks käiku küttesüsteem (Sapard).
Saue -Jõgisoo Haridusseltsi juhatus: Ülle Rondo, Anne Kalda, Edith Suuder, Veiko Laretei, Liisi Särak.

2005_orig jogisoo seltsimaja

2005

21.mail toimusid Saue-Jõgisoo Haridusseltsi 80.aastapäeva pidustused.
Uuendati seltsimaja välisfassaadi (soojustus, rootsipunane laudis, vihmaveesüsteemide paigaldus), remonditi saal, fuajee, wc, duširuum ja vahetati II korrusele viiv trepp ning esiku- ja köögipõrandad (PRIA).

2006

28.oktoobril üritus 765.aastat Jõgisoo küla esmamainimisest
2007 -karneval -aastalõpupidu
Maareformi seaduse §6 lg2 ptk4 alusel tagastati Saue-Jõgisoo Haridusseltsile 1,32ha suurune maa, mis õigusvastaselt võõrandati ja nüüd kompenseeriti 10.000 EEK-i eest (maa jäi uue Pärnu mnt alla).
Koostati elektrisüsteemide projekt, paigaldati uus elektrikilp.

2008

Külatrall „Uues kuues“

2009

„Jõulud Jõgisool“
Seltsimaja saal sai lavakardinad ning prožektorid (KOP).

2010

-Vabariigi aastapäeva õhtu -Perejõulud Jõgisool
Seltsimaja juurde kerkisid spordiväljakud ja vabaõhulava (PRIA): -täismõõdus tenniseväljak
-korvpallikorvid
-plats võrk- ja jalgapalli mängimiseks -varjualune väikese lavaga välisürituste läbiviimiseks

2011

Seltsimaja saal sai uued toolid (120tk) ja lauad (33tk) (PRIA). Saue-Jõgisoo Haridusseltsi ja Jõgisoo küla kroonikate vormistamine (Aino Lehtmets) ja köitmine (KOP).
21.mail – Jõgisoo piirkonna külade ajaloopäev – küla 770.aastapäev (KOP).

2012

Jõgisoo näiteringi 10. aastapäev 24. novembril. Näitejuhid 2002-2012: Sirje Liiv, Kaja Kaasik, Maarika Kattel

2013

Jõgisoo käsitöötoa 10. tegutsemisaasta näitus (juhendaja Anu Pilder).
Loengud tervislikust toitumisest (ESF).

2014

Saue-Jõgisoo Haridusseltsile soetati seminari inventar: kõlarid, mikrofonid, projektor, ekraan, helimikseripult, printer). (Haridus- ja Teadusministeerium)
Südamenädala ürituse läbiviimine (ESF).
Tantsuõhtu Suloga
Suvel alustab Erahuvikool MÄNGUKOOL Jõgisoo Seltsimajas laste päevalaagritega.
Sügisel alustab vanas klassiruumis tegevust mööbli restaureerimise töötuba.

2015

Filmiõhtu „Mikrosünd“
loengud-juturingid
käsitöö õpitoad täiskasvanutele
suveõhtu teatriga: Kiisa näitetrupi etendus „Lootes vaid heale“
külalisetendused lastele
Mängukooli lastehommikud 5-7 a mudilastele
Eesti Vabariik 97 – Jõgisoo Seltsimajas 21.veebruaril
Saue valla avatud külaväravad Jõgisoo Seltsimajas 31.mail Saue-Jõgisoo Haridusseltsi 90.aastapäeva tähistamine 21.novembril

2016

lasteetendused
kristallide, märkmiku ja ehtekarbi õpitoad
südamenädala terviseloeng
Saue valla avatud külaväravad Jõgisoo seltsimajas 18.juunil: fotonäitus Jõgisoo küla taludest 2001 ja 2016, Jänku-Juss, Indrek Taalmaa monoetendus“Lollidemaa“ 19.novembril “Ilma meesteta on kurb maailm”: Valingu, Jõgisoo, Koppelmaa, Tuula, Pällu, Tagametsa ja Ääsmäe külade ühiselt korraldatud meestepäev Kiisa rahvamajas
Securitas AS paigaldas seltsimajja ATS-süsteemi, tuletõrjesüsteemi I ja II korrusel. II korrusel vahetati välja vanad elektrijuhtmed.

2017

päev emaga ja töötoad 13.mail
​Viljalõikuspidu Kernu mõisa küünis 9.septembril
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi juhatus: Ülle Rondo – juhatuse esimees, Veiko Laretei, Liisi Särak, Ivika Suigussaar, Imbi Aaslav-Kaasik 

Scroll to Top