Liitu Jõgisoo seltsimajaga

Olete oodatud liituma Jõgisoo seltsimajaga.

Suurem liikmete arv annab meie soovidele kaalu juurde ja teisalt saate meie tegemistega paremini kursis olla ning seltsi tegevusi suunata.

Iga liikme kohalolek on väga oluline- Selts vajab rahva arvamusi ja tuge! Peame otsustama ühiselt!

jogisoo seltsimaja valivaade

Täida liikmeks astumise avaldus

Seltsi tegevliikmeks arvatakse uusi liikmeid juhatuse otsusega kandidaadi avalduse alusel. Avaldusel peab olema ühe seltsi liikme soovitus. Liikmetel on õigus osaleda Seltsi Üldkoosolekul; olla valitud Seltsi juhtorganitesse; võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest.

Soovin astuda Jõgisoo seltsimaja liikmeks.

Lisa soovitaja ees- ja perekonnanimi
Millises külas sa elad?
Liikmemaks: 20 eurot, pensionär ja õpilane 10 eurot Saue-Jõgisoo Haridusselts a/a EE322200001120083061 Selgitus: liikmemaks ja nimi.
Soovitused, ettepanekud, tekkinud küsimused jms

Ootused liikmele

– Liikmemaksu tasumine (20 EUR/aastas);
– Kord aastas toimuval üldkoosolekul osalemine või kellegi volitamine enda eest hääletama;
– Soovi korral on võimalik panustada vabatahtlikuna ühingu tegevusse ja kohaliku elu arendamisse. 

Lae alla VOLITUS

Scroll to Top