Latest Past Events

Kutse üldkoosolekule

Lp Saue-Jõgisoo Haridusseltsi liige KUTSE ÜLDKOOSOLEKULE Oled väga oodatud seltsi üldkoosolekule, kolmapäeval 19. juuni 2024 kell 18.30 Jõgisoo seltsimajas. Arutusele tuleb: 1. Seltsi liikmelisus; 2. Majandusaastaaruande 2023 tutvustus; 3. Revisjonikomisjoni hinnang majandusaastale 2023; 4. Eelarveaastal 2024; 5. Muud teemad. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed. Kui sa ei saa […]

„Öös on vabadus“

Räägime,mida tähendab sõna "vabadus" .Kas me oleme ikka vabad inimesed omal maal? Numbrid ümbritsevad meid igal pool ja neile on kindel tähendus. Numbrite maailmast tuleb meile rääkima Timo  Reinpal, kes on mitu raamatut numbrite tähenduste kohta kirjutanud. Tule kuulama!

€15

Talgud Jõgisoo seltsimajas

Tule osale talgutel, teeme kodukoha korda!Kohtume laupäeval 27.04.2024 kell 11.00 seltsimaja juures. Meie poolt on tööriistad, talgusupp ja talgujook. Seltsimaja juures on ka suur prügikonteiner. Lisainfo Üllelt tel 5012033

Tasuta
Scroll to Top